Obec Drahotín
Drahotín

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

1. Úvod

Tato výroční zpráva je zpracována dle Pravidel pro poskytování informací na obecním úřadu v Drahotíně a v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon).

2. Přehled o poskytování informací

Během roku 2010 nebyla přijata žádná písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona. Mimo režim zákona bylo poskytnuto mnoho informací v ústní, písemné či elektronické podobě dle požadavků veřejnosti.