Obec Drahotín
Drahotín

Závěrečný účet obce Drahotín za rok 2019

Schválený Závěrečný účet Obce Drahotín včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 je k dispozici zde.