Jdi na obsah Jdi na menu

Dotace povinné zveřejnění

Příspěvky

Zveřejnění akce „Vodovod III.etapa-úpravna vody Drahotín“

4. 7. 2018

baner.jpg

 

 

Celkem způsobilé výdaje: 1 496 348,-Kč

Požadovaná výše dotace SFŽP: 1 047 444,-Kč

Vlastní zdroje: 448 904,-Kč

 

 
Celý příspěvek

Zveřejnění akce,,Oprava místní komunikace k vodojemu"

3. 7. 2018

Na tuto akci byla poskytnuta dotace 240 000,-Kč

Celkové náklady akce bylo 730 000,-Kč

logo-tabulka.jpg

 
Celý příspěvek

Zveřejnění akce Vodovod Drahotín 2.ETAPA

3. 7. 2018

Akce ,,Vodovod Drahotín 2.ETAPA“ byla spolufinancovaná z dotačního programu ,,Vodohospodářská infrastruktura 2015" Plzeňského kraje. Jedná se o výstavbu: nový vodní zdroj pitné vody – výtlačný řad – vodojem – zásobní vodovodní řad.

Na tuto akci byla poskytnuta dotace 2 000 000,-Kč

Celkové náklady akce bylo 3 300 000,-Kč

logo-pk.jpg

 
Celý příspěvek

Zveřejnění akce,,Oprava místní komunikace v Drahotíně"

31. 12. 2016

Na tuto akci byla poskytnuta dotace 240 000,-Kč

Celkové náklady akce bylo 480 000,-Kč

logo-tabulka.jpg

 

 
Celý příspěvek