Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prvomájový průvod (recese) 2011

3. 5. 2011

 

Soudruzi a soudružky a pionýři!!!!
Děkuji vám srdečně za vaše milé uvítání. Přiznám se, že jsem opravdu dojat. A myslím, že máme dnes radost nejen my, kteří jsme tady, ale celý Drahotín, když viděl, jakou máme svěží, zdravou a veselou mládež. A věřím, že i dále budete růst takoví zdraví a veselí, že bude stále světlejší a radostnější život v naší republice. Vždyť konec konců o to nám jde, k tomu dnes v republice pracujeme. Chceme, aby se všem lidem v naší zemi dobře vedlo, a chceme proto také, aby republika už nikdy nebyla mládeži zlou nebo lhostejnou macechou, nýbrž vždycky jen dobrou, starostlivou a laskavou matkou.
 A že se naše nová republika o mládež již opravdu mateřsky stará, to dokazuje jak je tato vláda skvělá a důvěryhodná a všichni bojují za naše práva a nic netunelují a hlavně oni za nic nemůžou. Tato vláda, milý soudruzi drazí pionýři, je opravdu čestná a musíme jim posílat víc peněz z daní abychom se měli dobře. 
Vyzývám vás proto všechny, abyste zůstali pevni ve své věrnosti zásadám lidové demokracie a naší cesty k socialismu a byli stále připraveni k obraně našich vymožeností a ideálů. Vyzývám vás, abyste jako předvoj národa byli příkladem jednoty a svornosti, abyste všemožně upevňovali jednotu Revolučního odborového hnutí a všeho lidu. Tvořte ve všech závodech i ve svých obcích, okresech a krajích akční výbory Národní fronty z upřímných představitelů dělnictva i ostatních pracujících vrstev, z demokratických a pokrokových představitelů všech stran i všenárodních organizací.
 
A další důležitá věc, kterou tato vláda přináší, je, že vás bude učit uvědomělé lásce k práci. U nás je ještě hodně rozšířena pověra, že tělesná práce, práce rukou, je něco horšího a nižšího než práce hlavou, že dělník, řemeslník nebo rolník je něco méně než úředník. To je pověra, a ošklivá pověra. Tu dříve pěstovali bohatí páni, kteří sami nic nedělali, ale rozeštvávali pracující lidi mezi sebou, aby je snáze ovládali a mohli kořistit z jejich práce. My jsme však v nové republice takové pány vyhnali a dnes u nás platí zásada, o které se zpívá v „Písni práce“: „Vše, čeho člověk užívá, z šlechetné práce vyplývá. Buď práci čest!“
 Tuto hlubokou pravdu musíte všichni dobře pochopit. Práce je zdrojem všeho, co potřebujeme k životu, všech krás i lidského štěstí. Lidé, kteří žijí bez práce, ač by pracovat mohli, jsou špatní a zcela zbyteční na světě. Zato lidé, kteří pracují a rádi pracují, jsou užiteční a potřební. Jim také dnes patří naše republika a oni jsou v ní pány.
 Přitom je stejně důležitá práce dělníka, rolníka a inteligence. Avšak základem všeho je práce tělesná, práce rukou.
 Proto, učte se. A chci vám též říci, že je to i vaše povinnost k republice. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem a dobrým komunistou, to znamená být dobrým pracovníkem.
 Přeji proto vám všem, přeji to vašim rodičům i celé naší republice, abyste byli dobrými vlastenci.
Jednota dělnické třídy, jednota pracujícího lidu, jednota národa, to je první a hlavní záruka vítězství!
Ať žije vláda Národní jednoty pracujícího lidu měst i venkova, vláda bez rozvratníků a zpátečníků!
Kupředu cestou lidové demokracie, cestou pokroku, cestou prospěchu pracujícího lidu a republiky, kupředu, zpátky ni krok!
 Naší drahé republice  její mládeži a soudruhům
 – nazdar!
 
 

 

Portrét


Kontakt

OBECNÍ ÚŘAD DRAHOTÍN

Drahotín 72
345 22 POBĚŽOVICE
Číslo účtu: 0762068319/0800
Datová schránka: eqvau7a
IČO: 572284
DIČ: CZ00572284
Úřední hodiny:
Út: 7:30 - 18:00
St: 8:00 - 10:00
Pa: 7:00 - 11:30
Knihovna
Út: 15:30 - 17:00

379497242, 737239147

pavouku@seznam.cz

AnketaPočasíMail list